Historie van de plattelands keuken

Stichting Culinair Erfgoed Centrum is ontstaan uit een museum en kenniscentrum van Nederlands culinair erfgoed, en stelt zich ten doel voor het nationale en internationale publiek te zijn.

Een representatief overzicht te geven van eet en conserverings- cultuur, niet alleen in Nederland maar dit ook wereldwijd, tevens de geschiedenis van het conserveren van voeding  in woord en beeld tonen.
Het bewaren en beheren van culinair erfgoed met zijn tradities in het conserveren van voeding in de breedste zin van het woord.

Dit impliceert dat Stichting Culinair Erfgoed Centrum materiële voorwerpen vanuit de plattelands keuken bewaart, beheert, conserveert, restaureert, wetenschappelijk onderzoekt en verzamelt.

Stichting Culinair Erfgoed Centrum exposeert en maakt zo het conserveren toegankelijk op vele locaties . Tevens is alles  ondergebracht in een Adlib systeem.
Al sinds 1982 beijvert Culinair Erfgoed Centrum het in praktijk brengen van tradities en gewoonten rond om voeding en de culinaire levensloop van de mens. Het opzetten van exposities en schrijven over de historie van de plattelands keuken.
In Landhuizen- Kastelen- Borgen en Musa’s ,verzorgingstehuizen , bibliotheken, dit wereldwijd. Carolina Verhoeven is de oprichtster van Stichting Culinair Erfgoed Centrum.
Inmiddels hebben wij in 2014 het conserveren “wecken “ als Immaterieel erfgoed bij UNESCO ondergebracht en in 2020 hopen wij het internationale conserveren van voeding ook bij UNESCO onder te brengen.

Tevens zijn er een zestigtal landen bezocht van Siberië tot Mali van Guatemala tot Mongolië. Van Peru tot Zimbabwe. In elk land dat Carolina Verhoeven bezocht werd een bedrijf samen met lokale bewoners opgezet. Zodat deze zich nu van een eigen inkomen kunnen voorzien.

Ons doel is kennisoverdracht, en inmiddels hebben wij bij een aantal ondernemers het conserveren ondergebracht, zodat de kennis -technieken met enthousiasme wordt overgedragen.
Deze jongeren doen dit met hun eigen visie en geven er een nieuwe toets aan.
Zie tips : interessante sites.
Ook hebben wij een andere site www.academieculinairehistorie.nl waar de buitenlandse ondernemers hun vragen kunnen stellen.
www.culinairetraditiesrondomrouwen.nl is opgezet om de vele multiculturele groepen in Nederland, hun culinaire tradities ( wat wordt er gegeten bij het overlijden van een familielid ) voor en na het rouwen in beeld gebracht . Wij verzamelen rouwpapier om dit door een Amachtenlab  tot pulp een nieuw papier te scheppen.  Waarop deze tradities gedrukt worden tot een boekwerk. Er is nauwelijks iets op papier van deze tradities. Wij hebben vele interviews gedaan bij de eerste -tweede en derde generatie gedaan.
www.culinairetraditiesrondomrouwen.nl 

”Vaak wordt er alleen gesproken over wat er verdwenen is, maar laten we eens kijken naar wat er behouden bleef.”

Dit is dan ook een van de vele onderwerpen van lezingen.

Wij werken van uit de culinaire etnologie.

Hartelijke groet Carolina Verhoeven
+31 (0)683272405
Mail naar: culinairerfgoedcentrum@gmail.com

Kijkt u ook eens naar www.acadmieculinairehistorie.nl